Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 02. 2018 18:53 DO 14. 02. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 02. 2018 18:53:23
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
13.TRA10GND1000FT/AGL10:3019:30---CNL
14.TRA12GND5000FT/AMSL10:3019:30---CNL
15.TRA13GND5000FT/AMSL10:3019:30---CNL
16.TRA15300FT/AGL5000FT/AMSL10:3019:30---CNL
25.TRA561000FT/AGLF12508:0021:00---CNL
30.TRA63F095F12508:0021:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.