Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 08. 2019 15:04 DO 14. 08. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 08. 2019 15:04:21
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
45.TRA75F095F24515:0021:00---CNL
46.TRA761000FT/AGLF07515:0021:00---CNL
48.TRA771000FT/AGLF24515:0021:00---CNL
51.TRA781000FT/AGLF24515:0021:00---CNL
53.TRA79F075F24515:0021:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.