Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 09. 2017 07:49 DO 14. 09. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 09. 2017 07:49:26
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC : N I L
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
5.B1318GNDF09512:0014:00 KUNSTAT PJE ---CNL
6.B1318GNDF09507:0009:00 KUNSTAT PJE ---CNL
8.B1320GNDF09505:0005:59 LIBAVA PJE ---CNL
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.