Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 09. 2017 13:30 DO 14. 09. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 09. 2017 13:30:58
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
27.TRA561000FT/AGLF12507:0020:00---CNL
28.TRA573000FT/AMSLF12507:0020:00---CNL
32.TRA63F095F12507:0020:00---CNL
33.TRA71GND1000FT/AGL07:0017:18---CNL
34.TRA73GND1000FT/AGL07:0017:18---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.