Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 13. 09. 2017 17:22 DO 14. 09. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 13. 09. 2017 17:22:45
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
19.TRA325000FT/AMSLF24507:0021:00---CNL
20.TRA335000FT/AMSLF24507:0021:00---CNL
22.TRA34F095F24516:0021:00---CNL
24.TRA35F095F24516:0021:00---CNL
25.TRA36F125F24507:0021:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.