Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 14. 01. 2020 14:56 DO 15. 01. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 01. 2020 14:56:01
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
3.TSA2BGNDF13508:0019:10---CNL
20.TRA335000FT/AMSLF24508:0020:00---CNL
31.TRA623000FT/AMSLF24515:0020:00---CNL
32.TRA63F095F12515:0020:00---CNL
38.TRA75F095F24508:0020:00---CNL
40.TRA771000FT/AGLF24515:0020:00---CNL
41.TRA781000FT/AGLF24515:0020:00---CNL
42.TRA79F095F24515:0020:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.