Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 14. 01. 2020 15:25 DO 15. 01. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 01. 2020 15:25:51
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
21.TRA345000FT/AMSLF24508:0020:00---CNL
22.TRA36F125F24508:0020:00---CNL
29.TRA61GND3000FT/AMSL15:0020:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.