Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 14. 01. 2021 08:38 DO 15. 01. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 01. 2021 08:38:52
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
24.TRA561000FT/AGLF12508:0014:00---CNL
25.TRA573000FT/AMSLF12508:0014:00---CNL
32.TRA71GND1000FT/AGL08:0014:00---CNL
33.TRA72GND3000FT/AMSL08:0014:00---CNL
34.TRA73GND1000FT/AGL08:0014:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.