Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 14. 01. 2021 11:10 DO 15. 01. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 01. 2021 11:10:29
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
9.TRA30F095F24507:3014:00---CNL
11.TRA311000FT/AGLF24507:3014:00---CNL
14.TRA325000FT/AMSLF24507:3014:00---CNL
15.TRA335000FT/AMSLF24507:3014:00---CNL
17.TRA345000FT/AMSLF24507:3014:00---CNL
19.TRA36F125F24507:3014:00---CNL
22.TRA37F095F66007:0014:00---CNL
30.TRA63F095F12507:3014:00---CNL
35.TRA761000FT/AGLF07507:3014:00---CNL
37.TRA771000FT/AGLF24507:3014:00---CNL
39.TRA781000FT/AGLF24507:3014:00---CNL
42.TRA79F095F24507:3014:00---CNL
43.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:3014:00---CNL
44.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:3014:00---CNL
45.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:3014:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.