Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 14. 09. 2018 06:49 DO 15. 09. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 14. 09. 2018 06:49:03
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA1GNDF24506:5921:00---CNL
5.TSA3GNDF24507:0017:00LKNATIME CHG CFT I CHG
6.TSA4CGNDF12507:0010:10---CNL
8.ROZ1GNDF09518:0021:00---CNL
9.ROZ1GNDF09507:0017:00---CNL
10.ROZ2A1000FT/AGLF16518:0021:00---CNL
11.ROZ2A1000FT/AGLF16507:0017:00---CNL
12.ROZ2BGND1000FT/AGL07:0017:00---CNL
13.ROZ2BGND1000FT/AGL18:0021:00---CNL
14.ROZ3GNDF16507:0017:00---CNL
15.ROZ3GNDF16518:0021:00---CNL
16.ROZ4A1000FT/AGLF16507:0017:00---CNL
17.ROZ4A1000FT/AGLF16518:0021:00---CNL
18.ROZ4BGND1000FT/AGL18:0021:00---CNL
19.ROZ4BGND1000FT/AGL07:0017:00---CNL
20.ROZ5F165F24507:0017:00---CNL
21.ROZ5F165F24518:0021:00---CNL
22.TC13500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
23.TC13500FT/AMSLF08518:0021:00---CNL
24.TC101000FT/AGLF08518:0021:00---CNL
25.TC101000FT/AGLF08507:0017:00---CNL
26.TC23500FT/AMSLF08518:0021:00---CNL
27.TC23500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
28.TC33500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
29.TC33500FT/AMSLF08518:0021:00---CNL
30.TC43500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
31.TC43500FT/AMSLF08518:0021:00---CNL
32.TC53500FT/AMSLF08507:0017:00---CNL
33.TC53500FT/AMSLF08518:0021:00---CNL
34.TC63500FT/AMSLF07507:0017:00---CNL
35.TC63500FT/AMSLF07518:0021:00---CNL
36.TC71000FT/AGLF08507:0017:00---CNL
37.TC71000FT/AGLF08518:0021:00---CNL
38.TC8F085F24507:0017:00---CNL
39.TC8F085F24518:0021:00---CNL
40.TC91000FT/AGLF08507:0017:00---CNL
41.TC91000FT/AGLF08518:0021:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.