Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 15. 05. 2019 08:23 DO 16. 05. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 05. 2019 08:23:28
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
48.TRA761000FT/AGLF07507:0013:00---CNL
51.TRA771000FT/AGLF24507:0013:00---CNL
52.TRA781000FT/AGLF24507:0013:00---CNL
54.TRA79F075F24507:0013:00---CNL
60.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
62.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00---CNL
64.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0013:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.