Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 15. 05. 2019 12:17 DO 16. 05. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 05. 2019 12:17:44
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
2.TSA1GNDF06507:3020:30---CNL
49.TRA761000FT/AGLF07514:0021:00---CNL
50.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
53.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
55.TRA79F075F24514:0021:00---CNL
56.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39---CNL
59.TSA21300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39---CNL
61.TSA22300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39---CNL
63.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39---CNL
65.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0018:39---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.