Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 15. 05. 2019 12:27 DO 16. 05. 2019 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 15. 05. 2019 12:27:20
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
38.TRA561000FT/AGLF12507:0020:00---CNL
39.TRA573000FT/AMSLF12507:0020:00---CNL
45.TRA71GND1000FT/AGL07:0018:39---CNL
46.TRA72GND3000FT/AMSL07:0018:39---CNL
47.TRA73GND1000FT/AGL07:0018:39---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.