Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 16. 04. 2018 07:29 DO 17. 04. 2018 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 16. 04. 2018 07:29:38
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
17.TRA37F095F42007:0014:00---CNL
20.TRA61GND3000FT/AMSL07:0014:00---CNL
21.TRA623000FT/AMSLF24507:0014:00---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.