Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 20. 03. 2017 13:44 DO 21. 03. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 20. 03. 2017 13:44:11
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC:
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
5.TSA2BGNDF12508:0015:10---CNL
6.TSA3AGNDF12508:0015:30---CNL
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.