Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 20. 03. 2017 13:57 DO 21. 03. 2017 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 20. 03. 2017 13:58:01
A/ Pouzitelne trate CDR 2 : N I L
B/ Uzavrene stale ATS trate a CDR 1 : N I L
C/ Prostory TSA, TRA a omezene prostory (R) spravovane AMC : N I L
D/ Zmeny v omezeni vzdusneho prostoru (CAR) : N I L
E/ Vzdusne prostory s omezenou koordinaci (RCA) : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy):
P.c.NOTAMSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.A01803000FT/AMSLF24501:0004:00 SOBOTKA OAT ---CNL
2.A01803000FT/AMSLF24518:0023:00 SOBOTKA OAT ---CNL
3.A0181GND3000FT/AMSL18:0023:00 ROZDALOVICE OAT ---CNL
4.A0181GND3000FT/AMSL01:0004:00 ROZDALOVICE OAT ---CNL
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.