Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 20. 09. 2021 08:20 DO 21. 09. 2021 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 20. 09. 2021 08:20:44
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
24.TRA771000FT/AGLF24508:0013:00---CNL
25.TRA78F075F24508:0013:00---CNL
26.TRA79F095F24508:0013:00---CNL
28.TSA24300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
29.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
30.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL08:0013:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.