Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 22. 09. 2022 07:47 DO 23. 09. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 22. 09. 2022 07:47:24
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
25.TRA335000FT/AMSLF24507:0014:00---CNL
26.TRA34F095F24507:0014:00---CNL
36.TRA761000FT/AGLF07507:0014:00---CNL
39.TRA79F095F24507:0014:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.