Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 22. 09. 2022 08:49 DO 23. 09. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 22. 09. 2022 08:49:34
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
4.TSA2GNDF09508:0011:00---CNL
40.TRA905000FT/AMSLF09508:0011:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.