Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 22. 09. 2022 13:48 DO 23. 09. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 22. 09. 2022 13:48:39
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
37.TRA771000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
38.TRA781000FT/AGLF24514:0021:00---CNL
42.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL14:0016:58---CNL
43.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL14:0016:58---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.