Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 23. 06. 2022 06:11 DO 24. 06. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 23. 06. 2022 06:12:01
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
15.TRA30F095F24507:0012:00---CNL
16.TRA311000FT/AGLF24507:0012:00---CNL
17.TRA325000FT/AMSLF24507:0012:00---CNL
18.TRA335000FT/AMSLF24507:0012:00---CNL
19.TRA34F095F24507:0012:00---CNL
20.TRA36F125F24507:0012:00---CNL
22.TRA37F095F30515:0019:13---CNL
30.TRA63F095F12507:0020:00---CNL
34.TRA761000FT/AGLF07507:0012:00---CNL
35.TRA771000FT/AGLF24507:0012:00---CNL
36.TRA781000FT/AGLF24507:0012:00---CNL
37.TRA79F095F24507:0012:00---CNL
39.TSA20300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00---CNL
40.TSA26300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00---CNL
41.TSA27300FT/AGL1000FT/AGL07:0012:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.