Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 23. 06. 2022 07:11 DO 24. 06. 2022 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 23. 06. 2022 07:11:08
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
3.TSA2GND4000FT/AMSL06:0013:00---CNL
26.TRA6GND1000FT/AGL06:0013:00---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.