Aktualizovany plan vyuzivani vzdusneho prostoru
OD 28. 11. 2020 07:43 DO 29. 11. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 28. 11. 2020 07:43:45
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
2.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:03---CNL
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.