Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky
OD 30. 10. 2020 06:00 DO 31. 10. 2020 06:00
Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika
Datum a cas vydani: 29. 10. 2020 12:03:19
A/ Planovatelne trate CDR 2 : N I L
B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : N I L
C/ Prostory spravovane AMC (AMA) :
P.c.ProstorSpodni hran.Horni hran.OdDoZodp.stanovisteDopl.info
1.TSA2BGNDF11508:0015:45ARMYFRN
2.TSA3AGNDF15508:0017:30ARMYFRN
3.TSA4AGNDF16508:3012:10ARMYFRN
4.TSA4BGNDF16508:3012:10ARMYFRN
5.TSA4CGNDF16508:3012:10ARMYFRN
6.TRA37F095F42007:0015:40LKVOOAT
7.TRA61GND3000FT/AMSL07:0013:00LKVOOAT
8.TRA623000FT/AMSLF24507:0015:40LKVOOAT
9.TSA60GND1000FT/AGL08:0015:40CRAKOAT
D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : N I L
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR.
E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : N I L
F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy) : N I L
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci.